Kaiserreich Eisernes Kreuz 2. Klasse (1914) 800 CD Kaiserreich Eisernes Kreuz 2. Klasse (1914) 800 CD Kaiserreich Eisernes Kreuz 2. Klasse (1914) 800 CD Kaiserreich Eisernes Kreuz 2. Klasse (1914) 800 CD Kaiserreich Eisernes Kreuz 2. Klasse (1914) 800 CD

Kaiserreich Eisernes Kreuz 2. Klasse (1914) 800 CD

In a very good condition an iron cross 2nd class from Carl Dillenius

Maker marked 800 CD which is the maker Carl Dillenius from Pforzheim..

Code: 53694

85.00 EUR